Stávaj, Hanzo, hore, na baňu volaju

Zozbieral(a): J. Slujka (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:4/4 I:linebreak $ K:G V:1 V:1 "\^Voľno Andante "\ G2 G2 G D G B | A2 A2 A D A B |$ G2 G2 G D G B | A2 D2 c B A2 | !fermata!G4 z4 |] %5 w: Stá- vaj Han- zo ho- re|na ba- ňu vo- la- ju|ak ne- sko- ro pri- deš|fá- rat ti ne- da-|ju!|
wait until soundfonts are loaded ...
1Stávaj, Hanzo, hore
na baňu (klopajú)volaju

ak neskoro prideš,

fárat ti neda
ju!
2Neskoro som prišol,
fárat mi nedali,

ešte ma hutmanskou

palicou vyprali/vydrali.
3Basoma vám zanat
s vašima banami,

ked ste ma nabili,

fárajte si sami.

Poznámky:
  1. Kotužník
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Stávaj, Hanzo, hore, na baňu volaju
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 180
Identifikátor: I 75
Zberateľ: J. Slujka
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík

Tempo: Voľno
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 06.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Osoby spomenúte v piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Hont

Kde bola zozbieraná: B. Štiavnica

<