Kysuca, Kysuca, Kysuca vodička

Zozbieral(a): Redakcia (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:G V:1 V:1 "\^Andante"\!p! G F D2 | E2 F2 | G4 ::!<(! B2 B2 | A B c A!<)! |!>(! B2 A2!>)! |$!>(! G F E D!>)! | %7 w: Ky- su- ca|Ky- su-|ca|keď sa|ťa na- pi- jem|keď sa|ťa na- pi- jem| w: Ky- su- ca|vo- dič-|ka||||| D2!<(! G2 | F G A B!<)! |!mf! e2!>(! d2 | c B A2 | G4!>)! :| %12 w: bo- lí­|ma hla- vič- ka|bo- lí|ma hla- vič-|ka.| w: |||||
wait until soundfonts are loaded ...
1Kysuca, Kysuca,
Kysuca
vodička,keď sa ťa napijem,
keď sa
ťa napijem,
bolí
ma hlavička,
bolí
ma hlavička.
keď sa
ťa napijem,
keď sa
ťa napijem,
bolí
ma hlavička,
bolí
ma hlavička.
2Bolí ma hlavička,
srdca polovička,

[: pre teba, duša má,:]

[: sivá holubička.:]
3Okolo Bystrice
bystrá voda tečie;

[: povedalo dievča,:]

[: že ma ono nechce.:]

4Keď nechce, nech nechce,
nech si robí k vôli;

[: asnaď ešte rastie:]

[: dievča k mojej vôli.:]
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Kysuca, Kysuca, Kysuca vodička
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 208
Identifikátor: I 117
Zberateľ: Redakcia
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Ivana Černecká

Tempo: Andante
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 16.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

<