Pod horou ovos drobný, kosí ho šuhaj hodný

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Pod horou ovos drobný,
kosí ho
šuhaj hodný;
ej, kosí,
kosí, nemá rosy,
ej, dievčat
ko mu vodu nosí.
Ej, kosí,
kosí, nemá rosy,
ej, dievčat
ko mu vodu nosí.
2Kosa je nekovaná,
tu vrštek a tu jama;

a predsa kosa dobré kosí,

ej, keď mu dievča vodu nosí.

Poznámky:
  1. V 2. vydaní je v notovom zápise piesne v 6. takte za slovom hodný namiesto bodkočiarky vysádzaná čiarka.
  2. Podobné piesne v iných, dosiaľ nezdigitalizovaných zbierkach: Sb. MS II (14) 18: Pod horou ovos drobný, Rup.1 37; Rup. 2 37; Rup. 3 31: Pod horou ovos drobný, Cz. 6: Ej, čižmičky moje
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Pod horou ovos drobný, kosí ho šuhaj hodný
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 215
Identifikátor: I 126
Zberateľ: Redakcia Slovenských Spevov
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík

Tempo: Moderato
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 16.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Liptov