Čo ja urobím, ja sa ožením

Zozbieral(a): A. H. Krčméry (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Čo ja urobím,
ja sa
ožením;
ženu pošlem
do roboty,
ja si
poležím,
ženu pošlem
do roboty,
ja si
poležím.

Poznámky:
  1. Číslo tejto piesne je uvedené v zozname prispievateľov 1. vyd. pri mene A. H. Krčméryho, ale v jeho príspevku sa táto pieseň nenachádza.
  2. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom e2.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?