Majerán, majerán, zelený majerán

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Majerán, majerán,
zele
ný majerán;
rada ja,
šuhajko,
za te
bou pozerám.
2Majerán, majerán,
s širokými listy;

povedz mi, šuhajko,

či mi budeš istý?
3Majerán, majerán
širokého listu;

nepôjdem na vojnu,

mám frajerku istú.

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom c2.
  2. V 2. vyd. je v 5. takte za slovom majerán  čiarka namiesto bodkočiarky.
  3. Podobné piesne v iných, dosiaľ nezdigitalizovaných zbierkach: Cz. 164: Mamičko, mamičko, ej, dajteže mi rady
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?