Neoklamal som sa iba na žene

Zozbieral(a): Redakcia (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Neoklamal som sa iba na žene;
neoklamal
som sa iba na žene;
volky mô
žem predať, ale ženu nie,
volky mô
žem predať, ale ženu nie.
2Volky môžem predať za sto toliarov,
a ženu nepredám za päť grajciarov.
3Za pädesiat rimských sivé volčatá;
že som sa oženil, plačú dievčatá.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?