Šuhaj, šuhaj, kat ža lámal

Zozbieral(a): Redakcia (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Šuhaj, šuhaj, kat ťa lámal,
nejed
no si dievča sklamal.
Neskla
mal som, iba dvoje,
a z tých
bude jedno moje.
Neskla
mal som, iba dvoje,
a z tých
bude jedno moje.

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom g1.
  2. Podobné piesne v iných, dosiaľ nezdigitalizovaných zbierkach: (Sb. MS II (15) 20: Šuhaj, šuhaj, kat ťa lámau)
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?