Máča dievča konope v zelenej úboči

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Máča dievča konope,
máča dievča
konope
v zele
nej úboči,
šuhaj sa mu
prizerá,
šuhaj sa mu
prizerá,
že má
čierne oči.
2[: Keby čierne očičky :]
v kráme predávali,

[: veru by jich dievčatá :]

chlapcom kupovali.
3[: I ja by jich kúpila :]
môjmu frajerovi,

[: aby sa mu černeli :]

ako havranovi.

4[: Ale čierne očičky :]
v krámoch nepredajú,

[: lebo jich tie kramárky :]

samy rady majú.
5[: Ešte by mu kúpila :]
čižmy s ostrohámi,

[: ej, aby k nám chodieval :]

sedem razov v týždni.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Máča dievča konope v zelenej úboči
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 248
Identifikátor: I 172
Zberateľ: Redakcia Slovenských Spevov
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík

Tempo: Moderato
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 27.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni