Poďme, chlapci, poďme zbíjať, keď nemáme za čo píjať

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Poďme, chlapci, poďme zbíjať,
keď nemáme
za čo píjať;
ej, veď sa
nám počala
bučina
rozvíjať,
bučina
rozvíjať,
ej, veď sa
nám počala
bučina
rozvíjať,
bučina
rozvíjať.
2Obúvajte, chlapci, krpce,
ktorí máte smelé srdce;

[: ej, a ja ho jeden mám,

[: na zboj sa poberám. :] :]
3Vezmem flintu, dve pištole,
zdraví buďte, deti moje;

[: ej, ženička, bozkaj ma,

[: na jeseň čakaj ma. :] :]

4Keď výndeme na poľanu,
staneme si rovno na ňu;

[: ej, zvíjaj si valaškou

[: každý svojou stranou. :] :]
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?