Po doline tichý vetrík povieva

Zozbieral(a): Dr. Em. Hermann (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Po doline tichý vetrík povieva,
po doline
tichý vetrík povieva;
už sa djeuča
od mamičky odberá,
už sa djeuča
od mamičky odberá.
2Ešte si já mojej mamky spýtať mám:
[: či ja s vami, mamka moja, bydliť mám? :]
3Ej, nie so mňou, djeuka moja, nie so mňou,
[: koho si si vyvolila, ten s tebou. :]

4Veď som si já vyvolila z ruži kvet,
[: lepší je môj najmilejší, by ten svet. :]

Poznámky:
  1. V 1. vyd. začína nápev notou a1.
  2. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom c2.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Po doline tichý vetrík povieva
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 252
Identifikátor: I 178
Zberateľ: Dr. Em. Hermann
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík

Tempo: (Bez uvedenia tempa)
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 01.03.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Zvolenská

Kde bola zozbieraná: Slatina