Pred richtarom mostek uhyňa še

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Pred richtarom mostek,
pred richtarom
mostek
uhyňa
še, uhyňa še;
pod nim rozma
rija,
pod nim rozma
rija
zelena
še, zelena še.
2[: Už ta rozmarija :] [: pokošena; :]
[: už moja frajirka :] [: začepčena. :]
3[: Jednu začepčili, :] [: druhu maju, :]
[: co ja mam urobic :] [: v mojom žalu? :]

4[: Skočim ja od žalu :] [: do Dunaju, :]
[: padnem od ľubosci :] [: do horosci. :]
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?