Akože ja pôjdem cez tie biele hory

Zozbieral(a): Dr. Em. Hermann (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Akože já pôjdem
cez tie
biele hory;
každá má ma
mičku,
každá má ma
mičku,
moja
v čiernej zemi,
každá má ma
mičku,
každá má ma
mičku,
moja
v čiernej zemi.
2Moja v čiernej zemi
nohami do dverí;

[: na jej hrobe rastie :]

rozmarín zelený.
3A já ten rozmarín
nikdy neotrhnem,

[: moju dobrú mater :]

nikdy nezabudnem.

4Jaj, mamička moja,
budem sa vydávať;

[: príďteže mi, príďte :]

vienoček oddávať.
5Vienočok oddávať
a stoly priprávať;

[: jaj, mamička moja, :]

budem sa vydávať.
6Jaj, mamička moja,
staňteže mi hore;
[: urobte poriadok :]
v tom sirotskom dvore.

7Jaj, djeučička moja,
já ti už nestanem,
[: už já teba nikdy :]
vyprávať nebudem.

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom h1.
  2. V 1. vyd. začína nápev notou a1.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?