Akože ja pôjdem cez tie biele hory

Zozbieral(a): Dr. Em. Hermann (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/4 M:2/4 I:linebreak $ K:Bb V:1 V:1 "\^(Andantino)"\ G A | G/ F/ E | F z | B e |$ d/ c/ B | (c3/2 d/) |: e/ d/ c/ d/ | e c |$ %8 w: A- ko-|že já pôj-|dem|cez tie|bie- le ho-|ry; _|Kaž- dá má ma-|mič- ku| A/ B/ c/ A/ | F E | B A | G/ F/ E | F z :| %13 w: kaž- dá má ma-|mič- ku|mo- ja|v~čier- nej ze-|mi.|
wait until soundfonts are loaded ...
1Akože já pôjdem
cez tie
biele hory;
každá má ma
mičku,
každá má ma
mičku,
moja
v čiernej zemi,
každá má ma
mičku,
každá má ma
mičku,
moja
v čiernej zemi.
2Moja v čiernej zemi
nohami do dverí;

[: na jej hrobe rastie :]

rozmarín zelený.
3A já ten rozmarín
nikdy neotrhnem,

[: moju dobrú mater :]

nikdy nezabudnem.

4Jaj, mamička moja,
budem sa vydávať;

[: príďteže mi, príďte :]

vienoček oddávať.
5Vienočok oddávať
a stoly priprávať;

[: jaj, mamička moja, :]

budem sa vydávať.
6Jaj, mamička moja,
staňteže mi hore;
[: urobte poriadok :]
v tom sirotskom dvore.

7Jaj, djeučička moja,
já ti už nestanem,
[: už já teba nikdy :]
vyprávať nebudem.

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom h1.
  2. V 1. vyd. začína nápev notou a1.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Akože ja pôjdem cez tie biele hory
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 259
Identifikátor: I 188
Zberateľ: Dr. Em. Hermann
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Ivana Černecká

Tempo: Andantino
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 01.03.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Zvolenská

Kde bola zozbieraná: Buča

<