Pod naším okienkom trávička zelená

Zozbieral(a): A. H. Krčméry (1879 a 1880) ● Zdigitalizovali: Adriana Vargová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Pod naším okienkom trávička zelená,
za naši
ma humny krajšia rastie;
šla ju trhať
Anička, ešte bola maličká,
Janík za
ňou čaká, že narastie,
šla ju trhať
Anička, ešte bola maličká,
Janík za
ňou čaká, že narastie.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?