Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásta hodina

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizovali: Ivana Černecká a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť,
sedem, osem,
deväť, desať,
jedenásta
hodina,
neboj sa ma,
má milá,
jedenásta
hodina,
neboj sa ma,
má milá!
2Keby sa ja teba bála,
nikda by sa nevydala,

ale sa ťa nebojím,

smelo ti ja hovorím.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?