Tam hore, tam dolu, tam hore ďaleko

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizovali: Jana Ambrózová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Tam hore, tam dolu, tam hore ďaleko
lubili še
dvoje ze serdca hluboko.
2Ta nesčasna matka tak jim zavidzela,
Janička žltyvlas zamurovac dala.
3Mulare, mulare*), pytam vas preboha,
spravcež' mi okienko do mileho dvora.

4Ešce te mulare nedomurovali,
už teho Janička na mare klasc mali.
5Slyšela Hanička pervše zvony zvonic:
Puscež' ma, mamičko, bo me hlava boli.
6Slyšela Hanička druhe zvony zvonic:
Puscež' ma, mamičko, bo me hlava boli.

7Slyšela Hanička trece zvony zvonic:
Puscež' ma, mamičko, bo me serdce boli.
8Ona ju puscila; na cinter bežala –
a na Janičkovi vyrostla dulija.**)
9A na Janíčkovi vyrostla dulija,
a na tej Haničke drobna rozmarija.

10A vy všecke ludze, ktere tu stojice,
kejc se dvoje schodzi, pobrac še jim dajce.
11Ja nesčasna matka tak jim zavidzela,
dve duše zmarnila, sama skamenela.

Poznámky:
  1. *) Mulare = murári, zedníci
  2. **) Dulija = ľalija
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?