Chodieval bych ja k vám, keby som smel

Zozbieral(a): A. H. Krčméry (1880) ● Zdigitalizovali: Dominika Puzderová a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Chodieval bych ja k vám, keby som smel,
keby som to
dostal, čo by ja chcel;
len to dievča
švárne,
čo má oči
čierne,
to by ja
chcel,
len to dievča
švárne,
čo má oči
čierne,
to by ja
chcel.
2(Nič sa ty, šuhajko, neposmievaj,
máš ty frajerečku, len bys' tú vzal;

máš ty tam za vodú,

dievča jak jahodu,

len bys' tú vzal.)

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom a1.
  2. Kollár I, 73
  3. V 1. vyd. je nápev bez bodkovaného rytmu a začína notou a1.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?