Dievča, dievča, biely kryštál, čiže by ti šuhaj pristal

Zozbieral(a): Redakcia (1880) ● Zdigitalizovali: Dominika Puzderová a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Dievča, dievča, biely kryštál,
čiže by ti
šuhaj pristál,
tebe šuhaj
a mne žena,
zoberme sa,
duša moja,
tebe šuhaj
a mne žena,
zoberme sa,
duša moja.
2Dievča, dievča, bielo ráno,
keď ma nechceš milovati,
pôjdem sa ja zverbovati.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?