Z brezového dreva voda kvapká

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizovali: Ján Mihálik a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Z brezového dreva
voda kvap
ká,
z brezového
dreva
voda kvap
ká;
napiže sa,
Katka,
Katulienka,
Katka,
veď je slad
ká,
napiže sa,
Katka,
Katulienka,
Katka,
veď je slad
ká.
2[: Už som sa napila,
už mi je dosť; :]

ďakujem ti, milý,

frajer môj úprimný,

za úctivosť.
3[: Už som sa napila,
už mi je dosť; :]

sladká to vodička,

sladká to vodička,

sladšia ľúbosť.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?