Čierne oči, choďte spať

Zozbieral(a): A. H. Krčméry (1880) ● Zdigitalizovali: Dušan Štefánik a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1 Čierne oči, choďte spať,
čierne oči,
choďte spať,
bo musíte
ráno vstať,
bo musíte
ráno vstať.
2 [:Ráno, ráno, ránečko, :]
[: keď vychádza slniečko. :]
3 [: Už slniečko vychodí,:]
[: má milá sa prechodí. :]

4 [: Prechodí sa po rinku,:]
[: donesie nám novinku. :]
5 [: Novinečku takovú, :]
[: že na vojnu verbujú. :]
6 [: Keď verbujú, budú brať, :]
[: škoda chlapcov nastokrát! :]

7 [: Dajú koňa i šaty, :]
[: i klobúčik rohatý. :]
8 [: Za klobúčik pentličku, :]
[: a ku boku šabličku. :]
9[: A do ruky karabín; :]
[: už ťa, milá, zochabím. :]

10[: Zostaň, milá, komu chceš, :]
[: už ty moja nebudeš. :]

Poznámky:
  1. Kollár I, 357
  2. Podobné piesne v iných, dosiaľ nezdigitalizovaných zbierkach: Für 18: Čierne oči, poďme spať, Cz. 38: Keď na vojnu budú brať, Cz. 48; Cz 66 a: Kuvikali kuvici, Cz. 171: Čierne oči, choďte spať, Sb MS I (37) 95: Čierne oči, choďte spať, Rup.1 42: Čierne oči choďte spať
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Čierne oči, choďte spať
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 299
Identifikátor: I 246
Zberateľ: A. H. Krčméry
Digitalizátor(ka): Dušan Štefánik a Ivana Černecká

Tempo: Moderato
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 22.03.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Zvolenská