Keď sa vilci zišli, tak sa zhovárali

Zozbieral(a): Redakcia (1880) ● Zdigitalizovali: Hana Halabuková a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Keď sa vilci zišli,
tak sa zhová
rali:
kdeže by sme niečo
pod zuby dostali?
Koljata,
maminčuču,
hejsasa, hučubuču,
hopsasa,vykrontasa,štyndyrindy dana.
Koljata, maminčuču,
hejsasa, hučubuču,
hopsasa,vykrontasa,
štyndyrindy dana.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Keď sa vilci zišli, tak sa zhovárali
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 314-315
Identifikátor: I 266
Zberateľ: Redakcia
Digitalizátor(ka): Hana Halabuková a Ivana Černecká

Tempo: Andante
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 17.05.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde bola zozbieraná: zo severnej Oravy