Keď sa vilci zišli, tak sa zhovárali

Zozbieral(a): Redakcia (1880) ● Zdigitalizovali: Hana Halabuková a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Keď sa vilci zišli,
tak sa zhová
rali:
kdeže by sme niečo
pod zuby dostali?
Koljata,
maminčuču,
hejsasa, hučubuču,
hopsasa,vykrontasa,štyndyrindy dana.
Koljata, maminčuču,
hejsasa, hučubuču,
hopsasa,vykrontasa,
štyndyrindy dana.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?