Ej, pred hostincom hudci hudú

Zozbieral(a): K. Ruppeldt (1880) ● Zdigitalizovali: Ján Mihálik a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Ej, pred hostincom hudci hudú,
ej, pred hos
tincom tancujú;
ej, čieže
je to švárne dievča,
ej, do tan
ca ho neberú,
ej, čieže
je to švárne dievča,
ej, do tan
ca ho neberú.
2Ej, mám kabátik damaškový,
ej, a sukničku zelenú.
Ej, čieže je to švárne dievča,
ej, do tanca ho neberú.

Poznámky:
  1. Pieseň takto podala prvá redakcia na základe príspevku K. Ruppeldta (pozri Sl. sp. D 424).
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?