Pod Belehradom stojí vraný kôň

Zozbieral(a): M. Laciak (1880) ● Zdigitalizovali: Lenka Trnková a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Pod Belehradom stojí vraný kôň,
pod Belehradom stojí vraný kôň,
a na tom
koni, a na tom koni
všetok mundier
môj.
2Chceš, milá, zvedieť, aký obed môj?
Pečeňa koňská, voda dunajská,
to je obed môj.
3Chceš, milá, zvedieť, aká posteľ má?
Do lógru stanem, pod hlavu kameň,
to je posteľ má.

4Chceš, milá, zvedieť, aká spoveď má?
Spadnem dol´s koňa, hlávka podo mňa,
to je spoveď má.

5Chceš, milá, zvedieť, aký pohrab môj?
Bubny bubnujú, Turci strielajú,
to je pohrab môj.

Poznámky:
  1. Z rukopisu sa zachovala len notová časť s 1. slohou textu; z textovej časti príspevku je príslušná strana vytrhnutá.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Pod Belehradom stojí vraný kôň
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 330
Identifikátor: I 287
Zberateľ: M. Laciak
Digitalizátor(ka): Lenka Trnková a Ivana Černecká

Tempo: Moderato
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 22.06.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: z Novohradu