Pod Belehradom stojí vraný kôň

Zozbieral(a): M. Laciak (1880) ● Zdigitalizovali: Lenka Trnková a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Pod Belehradom stojí vraný kôň,
pod Belehradom stojí vraný kôň,
a na tom
koni, a na tom koni
všetok mundier
môj.
2Chceš, milá, zvedieť, aký obed môj?
Pečeňa koňská, voda dunajská,
to je obed môj.
3Chceš, milá, zvedieť, aká posteľ má?
Do lógru stanem, pod hlavu kameň,
to je posteľ má.

4Chceš, milá, zvedieť, aká spoveď má?
Spadnem dol´s koňa, hlávka podo mňa,
to je spoveď má.

5Chceš, milá, zvedieť, aký pohrab môj?
Bubny bubnujú, Turci strielajú,
to je pohrab môj.

Poznámky:
  1. Z rukopisu sa zachovala len notová časť s 1. slohou textu; z textovej časti príspevku je príslušná strana vytrhnutá.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?