Pri Prešporku na Dunaji

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1881) ● Zdigitalizovali: Ivana Černecká a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Pri Prešporku na Dunaji
húsky sa pe
rú,
húsky sa pe
rú;
vezmi, šuhaj,
karabínčok,
zastrel si jed
nu,
zastrel si jed
nu.
Ja tie
húsky nezastrelím,
ja tie
húsky znám, znám, znám,
to sú húsky
mojej Zuzky,
čo k nej chodie
vam,
čo k nej chodie
vam.
Ja tie
húsky nezastrelím,
ja tie
húsky znám, znám, znám,
to sú húsky
mojej Zuzky,
čo k nej chodie
vam,
čo k nej chodie
vam.

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom as1.
  2. Podobné piesne v iných, dosiaľ nezdigitalizovaných zbierkach: Sb. MS I (20) 40: Pri Prešporku na Dunaji húsky sa perú, Rup(1) 32: Na potôčku na vodičke húsky sa perú
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Pri Prešporku na Dunaji
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 356
Identifikátor: I 326
Zberateľ: Redakcia Slovenských Spevov
Digitalizátor(ka): Ivana Černecká a Juraj Chlpík

Tempo: Andantino
Dátum zozbierania: 1881
Dátum digitalizácie: 31.01.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Osoby spomenúte v piesni