Žení sa mi milý v tej ďalekej zemi

Zozbieral(a): Em. Laciak (1880) ● Zdigitalizovali: Mária Hurbanová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Žení sa mi milý
v tej ďa
lekej zemi,
ani ma ne
pozval
na svoje ve
selí,
ej,
ani ma nepozval
na svoje ve
selí.
2Keby ma bol pozval
aspoň za družičku,

nemala bych žiaľu

ani polovičku,

ej, nemala bych žiaľu

ani polovičku.

Poznámky:
  1. Číslo tejto piesne je uvedené v zozname prispievateľov 1. vyd. aj pri mene L. Füredyho.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?