Zdravo, pole, zostávaj, sám ti panboh pomáhaj

Zozbieral(a): Redakcia (1881) ● Zdigitalizovali: Branislav Murček a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Zdravo, pole, zostávaj,
sám ti pánboh
pomáhaj,
zdravo, pole,
zostávaj,
sám ti pánboh
pomáhaj,
s Mamurienou
spočívať
a s Vesničkou
ožívať,
a s Vesničkou
ožívať,
s Mamurienou
spočívať
a s Vesničkou
ožívať,
a s Vesničkou
ožívať.
2Zdraví buďte, vtáčatka,
všetky dobré bôžatka,

zdravá Živa, Živena,

[: matka naša milená. :]
3Vyšla čeľaď na medze,
vila vence z nevädze,

z nevädze a pšeničky

[: ovenčila paničky. :]

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom a1.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?