Lúčka zelená, nepokosená

Zozbieral(a): Redakcia (1881) ● Zdigitalizovali: Simona Valová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Lúčka zelená, nepokosená;
daj, bože,
rosy, lučka sa skosí
zajtrá
do rána.

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom d2.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?