A my chlapci, my šuhajci

Zozbieral(a): J. Rotarides (1880) ● Zdigitalizovali: Viera Lelkesová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1A my chlapci, my šuhajci,
budeme žiť,
budeme žiť jako vtáci,
budeme žiť,
budeme žiť jako vtáci.
2Sejme maky, lovme raky,
[: bo z otrubov nebudeme jesť pupáky. :]
3A my chlapci do škôl súci,
[: nebudeme vari chodiť za húsenci. :]
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?