Už kohútky spievajú, pusť ma, milá, pusť ma dnu

Zozbieral(a): Ľ. Vansa (1867–73) ● Zdigitalizovali: Viera Lelkesová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1(Už kohútky spievajú,
pusť ma, milá,
pusť ma dnu.
Počkaj, milý,
chvíľočku,
kým oblečiem
letničku.
2Dobre tebe čekati,
v bielom loži ležati,

ale mne je, jaj, beda,

na koníčka dážď padá.
3A ja moknem všetek sám,
i na koni môj sersám.

Keď to milá slyšala,

hneď otvoriť bežala.)

Poznámky:
  1. V 1. vyd. začína nápev notou g1 a opakovanie 6. – 10. taktu je označené repetíciou.
  2. V rukopise je nad notáciou nepravidelne – na nenáležitých miestach – úryvkovite uvedený iba kusý text: Už kohúty spievajú – pusť ma, milá, pusť ma dnu – či oblôčkom, či  (ďalej chýba). Zvykne nasledovať: dvermi, moja milá, otvor mi.  Ale 1. red. uviedla celý text podľa Kollárových Nár. spievaniek.
  3. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom g1.
  4. Podobné piesne v iných, dosiaľ nezdigitalizovaných zbierkach: [Such. 5: Už kohútky zpjewagú]
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?