Boli časy, boli, ale sa minuli

Zozbieral(a): Redakcia (1881) ● Zdigitalizovali: Ivana Černecká a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm %%bstemdown 1 L:1/4 M:2/4 I:linebreak $ K:Eb V:1 V:1 "\^Andante"\ e !fermata!B | G/ A/ B/ !fermata!G/ | e !fermata!B | G/ A/ !fermata!B | G z |:$ F E | %6 w: Bo- li|ča- sy bo- li|a- le|sa mi- nu-|li|a po| c/ c/ c | B z | A G | F/ G/ F | E z :| %11 w: ma- lej chví-|li|mi- nie-|me sa i|my.|
wait until soundfonts are loaded ...
1Boli časy, boli, ale sa minuli,
a po
malej chvíli minieme sa i my,
a po
malej chvíli minieme sa i my.
2Keď sa my minieme, minie sa celý svet,
akoby odpadol z červenej ruže kvet.

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom f2.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

<