Išlo dievča cez horu

Zozbieral(a): Redakcia (1881) ● Zdigitalizovali: Lenka Trnková a Tomáš Ulej (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

1Išlo dievča cez horu,
išlo dievča
cez horu,
cez ho
ru zelenú,
cez ho
ru zelenú.
2[: Stúpilo tam na skalu, :]
[: na skalu studenú. :]
3[: Pod tou skalou studnička, :]
[: pije z nej Anička. :]

4[: Prvý raz sa napila, :]
[: červíčka vypila. :]
5[: Druhý raz sa napila, :]
[: farbičku zmenila. :]
6[: Tretí raz sa napila, :]
[: dušičku pustila. :]
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?