Spievaj si, slávičku, v zelenom hájičku

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizoval(a): Viera Minarovičová (2016) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.59cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 Q: M:2/4 I:linebreak $ K:Bb V:1 V:1 "\^Lento"\ G3/2 ^F/ G A | B2 !fermata!G z | B3/2 A/ B c | d2 !fermata!B z |:$ c e d c | (BA) G z | %6 w: Spie- vaj si slá-|vič- ku|v~ze- le- nom há-|jič- ku|a ja si za-|spie- * vam| A/ A3/2 B A | G2 !fermata!G z :| %8 w: i- dúc na trá-|vič- ku.|
wait until soundfonts are loaded ...
1Spievaj si, slávičku, v zelenom hájičku,
a ja si za
spievam, idúc na trávičku;
a ja si za
spievam, idúc na trávičku.
2Trávička zelená, kade ja chodievam,
lebo ju ja často slzami polievam.
3Ústa mi spievajú, oči sa mi smejú,
Ale od srdiečka slzy sa mi lejú.

4Nebudem veselá, ani nemôžem byť,
šuhaj ma zanechal, čo ma počal ľúbiť.
5Tak sme sa, šuhajko, my dva rozleteli,
Jako tie holuby, keď medzi ne strelí.

Poznámky:
  1. V origináli nápev začínal notou a1.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Spievaj si, slávičku, v zelenom hájičku
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 168
Identifikátor: I 59
Zberateľ: Redakcia Slovenských Spevov
Digitalizátor(ka): Viera Minarovičová Tempo: Lento

Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 17.11.2016
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

<