Ja som bača veľmi starý, nedožijem do jari

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizoval(a): Barbora Brndiarová (2016) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 Q: M:2/4 I:linebreak $ K:D V:1 V:1 "\^Moderato"\ G A B c | d3 c | B2 G2 | d c B A | G2 B2 | !fermata!A2 z2 |$ G A B c | d- d2 c | %8 w: Ja som ba- ča|veľ- mi|sta- rý|ne- do- ži- jem|do ja-|ri|ne- bu- dú mi|ku- kuč- ky| B2 G2 | d c B A | B2 A2 | !fermata!G2 z2 |:$"\^Chór"\ =c2 c c | =c c c2 | d3 z | d2 =c _B | %16 w: ku- kať|na tom mo- jom|ko- šia-|ri.|Hej dži- ny|dži- ny dži-|ny|hej dži- ny| =c _B A2 | G3 z :| %18 w: dži- ny dži-|ny.|
wait until soundfonts are loaded ...
1Ja som bača veľmi starý,
nedožijem
do jari,
nebudú mi
kukučky kukať
na tom mojom
košiari.
Hej, džiny,
džiny, džiny,
hej, džiny,
džiny, džiny;
hej, džiny,
džiny, džiny,
hej, džiny,
džiny, džiny.
2Ani kukuk, ani sova,
ani sojka klebetná,

nebude ma viac prebúdzať

lastovička štebetná.

Hej, džiny, džiny, džiny,

hej, džiny, džiny, džiny.
3Ja som bača veľmi chorý,
nespôsobný do hory;

nevládzem už po vŕškoch chodiť,

ani ovečky dojiť.

Hej, džiny, džiny, džiny,

hej, džiny, džiny, džiny.

4Ktože vás už, ovce moje,
poženie na tie hole,

bude s vami k studničkám chodiť

a do chládku vás vodiť?

Hej, džiny, džiny, džiny,

hej, džiny, džiny, džiny.
5Kto zachráni vás od škody,
keď prídu zlé nehody;

kto vás bude od vlkov brániť,

kto jehniatka vám chrániť?

Hej, džiny, džiny, džiny,

hej, džiny, džiny, džiny.
6Už ťa nechám, dobré bydlo,
už odložím cedidlo;

zložím baltu i sekanec,

smrť ma vedie na tanec!

Hej, džiny, džiny, džiny,

hej, džiny, džiny, džiny.

7Stíchli spevy po lučinách,
smutno, ticho v dolinách;

stíchli gajdy i fujary,

nežije bača starý.

Hej, džiny, džiny, džiny,

hej, džiny, džiny, džiny.

Poznámky:
  1. Poznámka: Niekde sa spieva v mol tónine s malou terciou; inde pri tom berú i veľkú (zväčšenú) kvartu.
  2. Podobné piesne v iných, dosiaľ nezdigitalizovaných zbierkach: Cz. 26, Sb. MS I (28) 70, Letopis MS 1873 zv. 2 (27)
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Ja som bača veľmi starý, nedožijem do jari
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 176
Identifikátor: I 70
Zberateľ: Redakcia Slovenských Spevov
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová Tempo: Moderato

Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 30.11.2016
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

<