Trebas som ja valach len valach len

Zozbieral(a): A. H. Krčméry (1879 a 1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:C V:1 V:1 "\^Allegretto"\ G3/2 G/ G G | G (A/B/) c2 | G (A/B/) c2 |$ F F E E | D D G2 | F F E E | D D C2 |$ %7 w: Tre- bars som ja|va- lach * len|va- lach * len|pred- sa rád mám|ja stav ten|pred- sa rád mám|ja stav ten.| D3/2 D/ D E | F F F D | E3/2 E/ E F | G G G E |$ G3/2 G/ G G | G (A/B/) c2 | G (A/B/) c2 |$ %14 w: Ži- jem se- be|bez sta- ros- ti|v~sa- mej roz- ko-|ši ra- dos- ti;|ja va- laš- ku|ov- čiar- * sku|ov- čiar- * sku| F F E E | D D G2 | F F E E | D D C2 |] %18 w: ne- dám za húl|ci- sár- sku|ne- dám za húl|ci- sár- sku.|
wait until soundfonts are loaded ...
1Trebars som ja valach len, valach len,
predsa rád mám
ja stav ten, predsa rád mám ja stav ten.
Žijem sebe
bez starosti,
v samej rozko
ši, radosti;
ja valašku
ovčiarsku, ovčiarsku,
nedám za húl
cisársku, nedám za húl cisársku.
2 (Ráno slnce [: keď stáva, :]
[: v rose stojí zas tráva; :]

tu ja s veselým spievaním

ovce z ovčinca vyhánim

do zelenej [: jedliny, :]

[: trebars som sám jediný. :]
3Potom idem [: k hájičku, :]
[: hľadám svoju milenku; :]

znám ja cestu, nepoblúdim,

stretnem milú, ju poľúbim,

stisnem jej [: ruky vnadné, :]

[: ach, jak to dobre padne. :]

4Ona poctí [: mňa perem, :]
[: ja sa od nej odberiem; :]

v ničom nečiním prekážku,

podoprem sa na valašku;

spievam, vískam [: si zase,:]

[: a mé stádo sa pasie. :]
5Keď mám smäd a [: hlad veľký, :]
[: posiahnem do kapsielky; :]

tu ja najdem, čo mi treba,

vezmem syra, vezmem chleba;

a môj pes ma [: varuje, :]

[: ach, jak mi to šmakuje. :]
6Pes môj je strážcom verným,
[: bdie nado mnou, keď ja spím; :]

kde chcem, ta ovce zavrátim,

nedal bych ho za sto zlatý;

k službe mi je [: hotový, :]

[: nedá ovce vlkovi. :]

7Potom idem [: k potoku, :]
[: tu mé ovce do skoku; :]

poznám že sa už napásli,

že jim škuráky nariastli;

potom, keď jich [: umývam, :]

[: vesele si zaspievam. :]
8Odtiaľ idem [: na salaš, :]
[: privíta ma bača náš; :]

privíta svojho Janíka,

dá žinčice do čerpáka,

i syra z božej lásky:

[: šťastlivý stav valaský! :])

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom g1.
  2. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom c2.
  3. Kollár I, 330
  4. V príspevku z 1879 má nápev len incipit textu: Ačkoli som ovčiar len.
  5. Podobné piesne v iných, dosiaľ nezdigitalizovaných zbierkach: Cz. 192:Trebars som ja valach jen
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Trebas som ja valach len valach len
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 230-231
Identifikátor: I 145
Zberateľ: A. H. Krčméry
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Ivana Černecká

Tempo: Allegretto Moderato
Dátum zozbierania: 1879 a 1880
Dátum digitalizácie: 22.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Osoby spomenúte v piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Zvolenská

<