Horička zelená, zelanaj sa, má milá

Zozbieral(a): A. H. Krčméry (1879) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:F V:1 V:1 "\^(Allegro)"\ F2 A A | G2 B B | B A G | F2 z2 | A2 c c |$ B2 d d | d c B2 | A2 z2 |: A2 c c | %9 w: Ho- rič- ka|ze- le- ná|ze- le- naj|sa|má mi- lá|pre- mi- lá|ne- vy- daj|sa!|Ja sa vy-| B2 d d |$ G2 B B | A2 c c | F2 A A | G2 B B | B A G2 | F2 z2 :| %16 w: dať mô- žem|za te- bä|ne- pôj- dem|za te- bä|ne- pôj- dem|ne- naz- daj|sa!|
wait until soundfonts are loaded ...
1Horička zelená, zelenaj sa,
má milá,
premilá, nevydaj sa!
Ja sa vy
dať môžem,
za tebä
nepôjdem,
za tebä
nepôjdem, nenazdaj sa.
Ja sa vy
dať môžem,
za tebä
nepôjdem,
za tebä
nepôjdem, nenazdaj sa.
2Ak ťa ja, má milá, nedostanem,
vyndem ja na skalu, dolu spadnem;

skala je vysoká,

veľmi je široká,

pre tebä, má milá černooká.
3Ak by ťa, má milá, boh povolal,
taký by ti pohräb udelať dal:

na zvonoch zvoniti,

na trúbach trúbiti,

a potom by som sa na vojnu bral.

4Mládenci pod venci niesť ťa budú,
voskové sviece ti horeť budú;

sviece pod mašňami,

panny pod partami,

a ja sa poberiem s regrútami.

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom g1.
  2. Podobné piesne v iných, dosiaľ nezdigitalizovaných zbierkach: Bar. 778: Trávička zeľená zeľenaj sa
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Horička zelená, zelanaj sa, má milá
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 239
Identifikátor: I 158
Zberateľ: A. H. Krčméry
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Ivana Černecká

Tempo: Allegro
Dátum zozbierania: 1879
Dátum digitalizácie: 23.02.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Zvolenská

<