Kázala mi mati biele húsky hnati

Zozbieral(a): A. H. Krčméry (1879) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:F V:1 V:1 "\^(Andante)"\ D3/2 E/ ^F G | A2 G2 | d3/2 c/ =B d | G2 =F2 |$ A2 G F | G F E2 | D/ D3/2 E ^F | %7 w: Ká- za- la mi|ma- ti|bie- le hús- ky|hna- ti|(ta do- lu|ta do- lu|k~mly- ná- ro- vej| (G>A) _B2 |$ A2 G F | G F E2 | D D A A | D3 D |] %12 w: ha- * ti|ta do- lu|ta do- lu|k~mly- ná- ro- vej|ha- ti.)|
wait until soundfonts are loaded ...
1Kázala mi mati biele húsky hnati
(ta dolu,
ta dolu k mlynárovej hati,
ta dolu,
ta dolu k mlynárovej hati.
2Chytila mlynárka širokú lopatu,
[: zabila mi húsku najkrajšiu, kochlatú. :]
3Počkaj ty, mlynárka, čo sa tebe stane,
[: ak moja husička na nôžky nestane. :]

4Hotuj sa, mlynárka, do panského práva,
[: lebo moja húska na nôžky nestáva. :]
5Počkaj ty, mlynárka, urobím ti škodu,
[: stanem na mlynicu, odrazím ti vodu. :])

Poznámky:
  1. V 1. vyd. začína nápev notou f1.
  2. Podobné piesne v iných, dosiaľ nezdigitalizovaných zbierkach: Sb. MS II (9) 7: Kázala mi mati, Rup.1 33, Rup.2 36, Rup.3 32: Kázala mi mati, Sb. MS I (20) 39: Kázala mi mati, Cz. 19: Kázala mi mati
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Kázala mi mati biele húsky hnati
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 256
Identifikátor: I 184
Zberateľ: A. H. Krčméry
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík

Tempo: Andante
Dátum zozbierania: 1879
Dátum digitalizácie: 01.03.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

Mapa piesne Pozrieť mapu všetkých piesní

Kde sa spieva: Zvolenská

<