Pod horou ďatelina, žala ju Katarina

Zozbieral(a): J. Horvát (1880) ● Zdigitalizovali: Michaela Kaličiaková a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/4 M:2/4 I:linebreak $ K:G V:1 V:1 "\^Allegro"\ d d/ d/ | c/ B/ c | B z | c c/ c/ |$ B/ A/ B | A z | B d | G3/2 A/ | B/ c/ B |$ A z | %10 w: Pod ho- rou|ďa- te- li-|na|ža- la ju|Ka- ta- ri-|na;|ža- la|ža- la|na- ža- la|si| B d | G3/2 B/ | c/ B/ A | G z |] %14 w: po- stret-|li ju|dva va- la-|si.|
wait until soundfonts are loaded ...
1Pod horou ďatelina,
žala ju
Katarina;
žala,
žala, nažala si,
postret
li ju dva valasi.
2Čakaj ty, Katarina!
Čia je to ďatelina?

Čia by bola, – môjho pána,

čo tam býva pod horama.
3Nemám sa kedy baviť,
musím sa domov náhliť,

lebo by ma mati lála,

že som s vami dlho stála.

4Mamka ťa nebude láť,
keď budeš s nami tu stáť,

lebo mamka dobre vedia,

že ty máš byť moja žena.
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

<