U studienky stála, napájala páva

Zozbieral(a): Redakcia (1880) ● Zdigitalizovali: Hana Halabuková a Ivana Černecká (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:Bb V:1 V:1 G A B2 | B2 B B | A B c B | A2 G2 | B c d2 |$ d2 d d | c d e d | c2 B2 |: d d d2 | c2 c c |$ %10 w: U stu- dien-|ky stá- la|na- pá- ja- la|pá- va|u stu- dien-|ky stá- la|na- pá- ja- la|pá- va;|ke- bych ja|ve- de- la| c d c2 | B2 B B | A B c B | A2 G2 :| %14 w: ke- bych ja|ve- de- la|čie- ho bu- dem|pá- na.|
wait until soundfonts are loaded ...
1U studienky stála, napájala páva,
u studien
ky stála, napájala páva;
kebych ja
vedela,
kebych ja
vedela,
čieho budem
pána,
kebych ja
vedela,
kebych ja
vedela,
čieho budem
pána.
2[: Kebych ja vedela, kde ja budem bývať, :],
[: chodievala by som :] lavičky umývať.
3[: Umývala by jich hrachovým vechtíkom, :],
[: utierala by jich :] hodvábnym ručníkom.

4[: Kebych ja vedela, kde ja budem bývať, :],
[: veru by som išla :] lyžičky umývať.
5[: A nielen lyžičky, ale i mističky, :],
[: žeby bolo pekne :] u mojej mamičky.

Poznámky:
  1. Táto pieseň bola transponovaná pre lepšiu čitateľnosť notového zápisu (bola jej zmenená tónina). V rukopise zberateľa nápev začínal tónom a1.
  2. Podobné piesne v iných, dosiaľ nezdigitalizovaných zbierkach: Rup 1 8; Rup2 9: Nad Tatrou sa blýska hromy divo bijú, CZ.2: Pri studničke stála, napájala páva
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: U studienky stála, napájala páva
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 317
Identifikátor: I 270
Zberateľ: Redakcia
Digitalizátor(ka): Hana Halabuková a Ivana Černecká

Tempo: (Bez uvedenia tempa)
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 17.05.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

<