Dobré a zlé mravy, pravda a viera


Pravda, jej nezatajiteľnosť a víťazstvo

Časom všetko navrch vyjde.

Darmo sa pravde protiviť.

Keď slnce svieti, netreba sviečky.

Kedz pravda prepadne, to śe neprepadne.

Nič nenie tak tenko upradeno, aby nebolo na svetlo preneseno.

Nič nieto skrytého pod slncom.

Nič sa tak tajne nepletlo, čo by nevyšlo na svetlo.

Nič tak skryté, čo by nebolo vyryté. – Nič tak skryté, aby časom nevyšlo na svetlo.

Pomsta za pravdou neskoro pokulháva, ale vždy dôjde. – Ač i o polici lazí, ale dolazí, pokuta.

Pravda je moc.

Pravda nahá chodí.

Pravda naveky trvá.

Pravda nestratí z ceny, i keď zostarne.

Pravda predsa zvíťazí.

Pravda sama sa spravdí. – Pravda sama sa zastáva. – Pravda sama sa háji.

Pravda sa neutopí vo vode a nezhorí v ohni.

Pravda vyjde navrch ako olej na vodu.

Svedomie

Dobré svedomie je mäkká poduška.

Dobré svedomie sa nebojí. – Dobré svedomie sa zlých rečí nebojí.

Kto má dobré svedomie, klebetám sa vysmeje.

Kto sa v svedomí čuje, nazdá sa, že každý o ňom rozpráva.

Kto s dobrým svedomím chodí, ani hrom mu neuškodí.

Len na čas dá sa svedomie ohlušiť, ale sa hneď prebudí. – Len na čas sa dá svedomie ukojiť, ale sa hneď prebudí. – Len na čas dá sa svedomie uspať, ale sa hneď prebudí.

S dobrým svedomím pred kohokoľvek predstúpiť môžeš.

Svedomie je žalobník, sudca i kat v jednej osobe.

V čom sa nečujem, od toho ma hlava nebolí.

Zapálená tvár je dobrý znak.

Zlé svedomie najväčšie trápenie. – Zlé svedomie najviac hryzie. – Zlé svedomie nedá pokoja. – Zlé svedomie najviac pichá. – Zlé svedomie najviac sužuje. – Zlé svedomie najviac trápi.

Žartovné výroku o Bohu a zbožnosti

Jak ty mene, panebože, do saku, tak ja tobi do cerkvi.

Mne je práca ako modlitba.

Modli sa, nemodli sa, z prázdnej misy nenaješ sa. – Úfaj sa, neúfaj sa, z prázdnej misy nenaješ sa.

Od modlitby strnú zuby.

Spusť sa boha, chyť sa vŕby! Lepšia jedna vŕba ako sto bohov.

Zajac tiež nič neverí a žije. Odpoveď: Ale keď ho psi doháňajú, vtedy voja kňaz! kňaz!

Dobré mravy

Čnosť čnostný

Buď čnostný, budeš šťastný.

Čo peniaze v tej časnosti, to čnosť platí vo večnosti.

Čnosť a peknosť je milá spoločnosť.

Čnosť sa sama chváli.

Čnosť so závisťou chodí.

Čo sa ti na iných neľúbi, netrp to ani na sebe.

Dobrý dobre

Dobrá krava dobré mlieko dáva.

Dobrého všade radi vidia.

Dobrému je všade dobre.

Dobré s dobrým, zlé samo.

Dobré srdce nad zlato.

Dobré zrno zostane, ale plevu vietor uchytí.

Dobrý človek dobre robí.

Dobrý sa vo svete nestratí.

Dobrý strom dobré ovocie nesie.

Chlieb so soľou a skutok s dobrou vôľou.

Každý dobrý môže ešte lepším byť.

Rob dobre a spravodlivo, a neboj sa nikoho.

Z dobrého vína i ocot dobrý.

Duša – poklad drahý!

Nájde si zlato zlatníka.

Poctivosť poctivo

Kto poctivo chodí, bezpečne chodí.

S poctivosťou najďalej dôjdeš.

Pod mierou užívaj.

Statočnosť na večnosť.

Tak robme, aby to bolo i bohu i ľudu milé.

Tak žime, aby bolo i neba i chleba.

Žiadosť drž na uzde!

Zlé mravy, hriech (čert); výstraha v pokušení

Aké prasa, taký kvik; aký človek, taký zvyk.

Aký človek, taká obyčaj.

Strom

Aký strom, také ovocie.

Zlý strom zlé ovocie nesie.

Šumná paskuda, lem že na jedno oko slepá.

Všade sa mrcha zelina nájde.

Všade sa to mrcha semä nájde.

Všade zlí medzi dobrými.

Zlý človek zle robí.

Peklo

Do pekla vždy brána otvorená, i o polnoci.

Široká do pekla cesta, do neba úzka.

Poznať vlka po srsti.

Kúkoľ

Nenie role bez kúkole.

Všade kukol medzi pšenicou.

Neskoro po smrti pokánie činiť.

O bohu sprostý, o diablu múdry.

Hriech hrešiť

Hriech – diabla smiech.

Hriech sa v malom začína, vo veľkom dokonáva.

Jeden hriech plodí druhý.

Kto sa s hriechom chváli, dva razy hreší.

Voľ umrieť, ako ťažko zhrešiť.

Jeden idze na odpust a druhy zas na rozpust.

Jeden za duchom, druhý za bruchom.

Čert

Čert aj hriechy medom sladí. – Čert má moc cukru, aj hriech robí sladkým.

Čert nespí, podaj mu vlas, uchytí ťa celého. – Čert nespí, podaj mu prst, nuž ťa za celú ruku uchytí. – Čert nespí, povzbudí.

Čert pjator.

Čert sa ihrá.

Čert sa na zlom smeje a na dobrom hnevá.

Čert za dobrým číha; zlý je i tak jeho.

Pri každom kostole má čert kaplnku.

Čím bližšie Rím, tým horší kresťan.

Figy na tŕní nerastú.

Následky zla, trest

Aké chovanie, také skonanie.

Ako žil, tak umrel.

Aký život, taká smrť.

Bujak zem hrebie a na jeho vlastný chrbát mu zem padá.

Trest trestať

Čím pozdejší, tým trest väčší.

Každú šelmu pánboh tresce.

Netresci toho, kto sa sám tresce.

Plač po smiechu, trest po hriechu.

Zlé sa zlým platí.

Peklo

Človeče hreš, a pekla neujdeš.

Samopaš v pekle horí.

Planý človek neminie káry božskej.

Planietnik bol, v planietach odišiel.

Pomsta i na chromom (koni) dojede.

Po veľkej suchote môže aj veľa dažďa prísť.

Pozdné pokánie nestojí ani psa.

Hriech hrešiť hriešny

Čím kto hreší, tým trestaný býva.

Hriech pokuty neujde.

Hriech sám seba tresce.

Hriešna žiadosť plodí žalosť.

Každý hriech má svoj trest. – Každý hriech má svoju pokutu.

Pokuta za hriech neminie.

Rada by duša do neba, ale hriech ťažký. – Rada by duša do raju, ale jej hrihy nedajú.

Starý hriech, nová hanba.

Kto ako robí, tak sa mu vodí. – Kto ako robí, tak mu pánboh platí.

Kto druhému jamu kope, sám do nej padá. – Kto druhému jamu hľadá, ten vždy sám do nej upadá. – Žartovne: Kto druhému jamu kope, nech si dá zrplatiť.

Kto raz poctivosc straci, nikto mu ju nenavraci.

Kto za živa planý bol, aj na pohrebe mu zlá slota bude.

Na moju strechu hádže, a na jeho padá.

Nato bijú, aby bolelo.

Čert

Ako robil, tak sa mal; čertu slúžil, čert ho vzal. – Komu slúžil, ten ho mal, čertu slúžil, čert ho vzal.

Keď boh chce čerta potrestať, pošle naň druhého.

Koho má čert vziať, netreba ho kliať. – Koho má čert vziať, toho vezme.

Čo psovi, to psovi.

Ďaleko neujdeš na krivom koni.

Dvoch dvorov psovi vždy sa ulezne palica.

Nenapraviteľnosť

Žaba

Nájde si žaba mláku. – Žaba kaluž hľadá. – Žaba kaluž nájde. – Žaba kaluž neopustí.

Vlk

Opýtaj sa vlka, či na boha verí.

Vlk by sa zabil, aby zlý niečo dobrého urobil. – Musel sa voľakde vlk zabiť.

Vlkovi mluv „nebe“, on vycerí zuby do tebe.

Vlk premení srsť, ale nie náturu.

Z vlka nebude baran, ani zo psa oráč.

Z vlka nebude rataj.

Zúverené drevo ťažko sa prostí. – Zúverenú dosku ťažko narovnať.

Sviňa

Sviňa blato vždy nájde.

Sviňa je len sviňou, bárs by na sebe zlaté sedlo mala. – Zo svine len sviňa bude.

Rak

Raka do vody odsúdili. – Raka vo vode neutopíš.

Učí raka prosto chodiť.

Pes

Čo V kostole po psu?

Darmo kladieš psovi nohu na stôl, on ju vždy dolu strhne. – Klaď psovi na stúl nohy, on predcáj pod stúl hledzí. – Vylož psa na stôl, predsa pod stôl lezie.

Chváľ psa ako chceš, nebude zo psa iné, len pes.

Nebude zo psa slanina, ani z vlka baranina. – Nebude zo psa slanina, ani z vlka baranina a z mora pustatina.

Pes aký do chrámu, taký z chrámu. – Pes zostane psom aj v kostole.

Pes len za pestvom chodí.

Polepším śe, pane, jak mene nestane.

Pozlátená uzda nepolepší koňa.

Murín

Murína vo vode neumyješ.

Murín nebude bielym.

Umývaj murína, koľko chceš, on ti bude len čierny.

Napľuj kurve do očí, bude sa nazdať, že to dážď prší.

Nebudem dobrý, nebudem, kým ma neodrú na buben; keď budú na mne bubnovať, potom len budem – sľubovať.

Nikdy zo zlého nebude dobré.

Od tvrdej hrče i sekera odskakuje, i vyštrbí sa na nej.

Opica zostane opicou, hoci bys’ na ňu zlatú reťaz dal.

Čert

Aký čert pečený, taký diabol varený.

Bude z neho toľko, ako z čerta apoštol.

Čerta neobrátiš, čo ten svet prevrátiš.

Čert ochorel, chcel byť svätým, keď ozdravel, bol čo predtým.

Darmo čerta zváraš, predsa ho nikdy nevybieliš. – Darmo čerta umývaš, predsa ho nikdy nevybieliš. – Darmo čerta čistíš, predsa ho nikdy nevybieliš.

Dal sa na pokánie ako čert na milosť.

Jedného čerta vyhnal a desať vohnal. – Čerta vyženieš, desať priženieš.

Môžeš čerta do desiatich kostolov vodiť, vždy len čertom bude. – Nebude z čerta anjel, čo ho budú v deväťdesiatich kostoloch krstiť.

Nehľadaj u čerta svätenej vody.

Z čerta nikdy dobré nebude. – Čert nikdy dobrý nebude.

Čím hrniec navrie, tým i črep páchne. – Čím hrniec nasiakne, tým i črep páchne. – Čím sa hrniec raz naberie, tým večne smrdí.

Čo sa s kým narodilo, s tým i umrie.

Darmo hrniec čierny umývaš.

Keď kôň uhýňa, vtedy najväčšmi kope. – Keď mršina zdochýňa, vtedy najväčšmi kope. – Kedz kuň zdyha, najbardźej virga.

145 Mačka myší nenechá, líška sliepok, straka svojich skokov a vlk oviec.

Mucha keď hynie, najväčšmi štípe.

Darmo je murína umývať.

Zlí sa podporujú

Cigáň cigáňa vždy nájde.

Vrana

Vrana k vrane sadá.

Vrana vrane oko nevykole. – Vrana vrane oko nevydlbe. – Vrana vrane oko nevyďube. – Vrana vrane oko nevykľuje.

Vlk

Musí byť veľký hlad, keď sa vlk do vlka oddá.

Nikdá vlk vlkovi oko nevyklal. – Vlk vlka neruje.

Sova

Sova sovu dovolá. – Sova sovu húkajúci dohúka. – Sova sovu nájde, keď slniečko zájde.

Sova nemôže byť medzi vtáky, lebo ju vykľujú.

Trhan trhanovi nikdy neublíži.

Pes

Musel by veľký hlad byť, aby pes psa jedol.

Pes psa dycky obráni. – Pes psa nikdy nenechá. – Pes psa vždycky pozná. – Pes psa vždycky sa rád zaujme. – Pes psa vždycky vyňuchá. – Pes psa vždycky hľadá.

Pes psu brat.

Pes suku nikdy nepotrhá.

Čert

Bol čert diablovi po vôli, že tak urobil.

Čert čerta nájde.

Čert ho dral a diabol ho držal.

Čert svojich neopustí. – čert svojim ľudom pomáha.

Čert vymyslí, diabol poštuchne. – čert vymyslí, diabol poslúchne.

Čert za diabla sa ručil.

Nesvornosť zlých

Keď si dvaja lotri nadávajú, vtedy sa najlepšie poznať dajú.

Pes

Dva psi na jednom koštiali skoro sa porujú.

Pes psovi zná najlepšie blchy vyberať.

Pes psu blchy honí.

Zlý podľa seba posudzuje iných

Aká je kto šelma, tak o druhom myslí. – Aký je kto sám, tak o druhom myslí.

Aký išiel, takého stretol.

Kto je vo vreci, nazdá sa, že všetci.

Kto je rád fľaky, myslí, že každý taký.

Kto má žltačku, tomu sa všetko vidí byť žltým.

Pec

Kto líha v peci, nazdá sa, že všetci. – Kto líha v peci, ten tam druhého ohrablom hľadá.

Kto pri peci sadá, tam druhého hľadá.

Maká druhých ožehom, kto sám v peci líha.

Podľa seba súdim teba.

Potme každá krava čierna.

Zamazaná sviňa rada sa o druhého ociera.

Zlý aj druhého má za zlého.

Zlý vlastné chyby nevidí, a hľadá ich u druhých

Chytá sa tŕňa šípa.

Kotol

Hrniec haní kotol, obidvaja čierni. – Kotol hrncu závidí, a oba sú čierni. – Kotol hrniec karhá. – Kotol z hrnca sa ukára, a sám je ako sára. – Vysmieva sa kotol z hrnca, a oba sú čierni. – Vysmieva śe kocel z panvy, a sám jako dziabel čarny.

Pes na psa breše.

Slepý sa temnému posmieva.

Vecheť špinu hľadá.

Trvanie zlých

Zelina

Mrcha zelina nevyhynie.

Zlá zelina i tam zíde, kde ju nezaseje.

Zlé semä neskape.

Zlý sa nestratí ako deravý groš.

Čert

Čert ho nevezme, a pánboh ho nepotrebuje.

Čert neberie zlého, keď vie, že je jeho.

Od toho sa už pánboh odvrátil, a čert sa ho bojí.

Koho majú obesiť, ten sa neutopí.

Mráz žihľavu nespáli.

Mrcha peniaz sa nestratí.

Strach zlých

Kade idem, tade trniem, len sa bojím, že zahyniem; nebojím sa zahynutia, len sa bojím, že ma chytia.

Kto zle robí, hoc ho aj nik nenaháňa, uteká.

Pes

Bojí sa pes kyja. – Bojí sa pes ožeha. – Bojí sa pes papeka. – Nieto toho psa, aby sa kyja nebál.

Uteká pes pred kyjom, ako čert pred krížom.

Vie pes, čie sadlo zožral.

Postav sa čertu do očí, hneď ufúkne.

Zbojník sa ľaká, čo len list v hore zašuští.

O zlých

Zlý človek; človek pochybnej ceny

Ani nie najhorší, ani nie najlepší.

Čert

Čert, diabol, jeden Gábor. – Čert jak diabol. – Či čert, či diabol, všetko jedno. – Jeden čert ako druhý. – Skúsili sme s čertom, probujme s diablom.

Dobre si tí zuby znajú.

Dobrí sa zišli.

I zlý i dobrý.

Jeden horší od druhého.

Jeden za štyri, druhý za päť bez jedného. – Jeden za groš, druhý za dva turáky, nič nenavyberáš.

Lapaj jeden ako druhý.

Môžu si len podať ruky.

Oba dobrí vtáci.

Oba z jedného smetiska.

Od koho horší, od koho lepší.

Pán brat jeden ako druhý.

Pod jednou duchnou líhajú.

Stretol krivý kulhavého a opitý netriezveho.

Šuga ako mága. – Šuga, mága ťa vzala!

Ten lebo ten, to je jeden čert. – Ten lebo ten, to je jeden diabol. – Ten lebo ten, to je jeden parom. – Ten lebo ten, to je jeden pes.

V jednej peci líhajú.

Podlosť vo všeobecnosti

Aj dušu má predajnú.

Anjel z dolného neba. – Anjel s rožky.

Ani by som ho nekopol.

Ani mačka to viac z neho nezlíže. – Ani mačka to viac nevyškriabe.

Ani mu z očí dobre nevyzerá.

Ani svätená voda to viac z neho nezmyje.

Beštia, bezbožník, fialka, galgan, goldoš, holomok, huncút, kadečina, kadekto, kopasník, kujon kujonský, kvietok, lagan, lapaj, lecikto, lociga, loptoš, lotor, lúdza, mršina, nehanblivec, nekázanec, nekázaný, neznajboh, ničiga, ohava, ohavník, oplan, pačmaga, papľuh, paskuda, pekelník, perepúť, planec, planietnik, planiga, plánik, planina, pliaga, pobehaj, podliak, podlina, pokuta, potlkeň, potvora, prašina, priepastník, psia krv, psia noha, psie koleno, (psie pokolenie), psí koreň, psohlavec, psoväč, rozpustilec, sebevoľník, svetár, svevoľník, sviňa, sviniar, sviňúr, svindžúr, šelma, šibenec, talhaj, tulák, vyvrheľ, vtáčik, zberba, zdochliak, zdochlina, zleza, zlezeň svetská, zdochliak neočatý.

Culfa, cundra, Handra, klampa, lecičina, lušta, mriha, opica zaškriataná, peha, pľuha, rašma, sajha, suka, sviňa, šlampa, švandra, trokša, zola neočatá.

Vybíjaný

Huncút klinci vybíjaný. – Šelma od kosti vybíjaná.

Zbojník od koreňa. – Zbojník od kosti. – Zbojník od špiku.

Šibenica šibenný

Na šibenicu súci. – Šibenica mu chýba.

Šibenná noha.

Svet

Sveta zbehlý. – Sveta chytený. – Svetom nabratý. – Svetom nadúchaný. – Svetom napáchnutý.

Pes psoväč psí

Ani by ho pes neobšťal.

Ani pes za ním nezabreše. – Ani pes za ním nezašteká.

Má toľko statočnosti ako pes hanby.

Na psa sadol.

Pes by od neho kus chleba nevzal.

Psie pokolenie.

Psí národ.

Psí výľah.

Psom smrdí.

Rozpustilý ako pes z reťaze pustený.

Zhorí na ňom všetko ako na psovi.

Planý boží dar.

Prašivá ovca. – Bludná ovca. – Stratená ovca.

Peklo

Len mu uši z pekla trčia.

Lucifer z pekla.

Z pekla vyšibaný. – Z pekla vyhnaný.

Chodník

Ide po zlých chodníkoch. – Ide po zlých skerkách. – Oddal sa na zlé chodníčky. – Oddal sa na krivé chodníčky. – Vyšiel na staré chodníky.

Je do čiernej knihy zapísaný.

Katovi z opraty ušiel.

Kolesá láme.

Kvapku lepší, kvapku horší, to celá mrcina.

Ľahké súkno.

Len taká opica čierna.

Len tak vospust sveta žije.

Lepších od neho povešali.

Lotor, čo Kristu Pánu ocot vylogal. – Lotor z kalvárie.

Mohol už dávno krky zlámať.

Mrcha výľah.

Napravil sa ako remeň v ohni.

Na zlé ho je dosť, ale na dačo dobré nedajbože!

Nebude dobrý, kým kus z neho bude. – Nebude dobrý, kým zdrap z neho bude.

Nečudo od neho, bo to celý čudák.

Nehoden je, iba aby ho obesil. – Nehoden je, iba aby ho obesil za jedno rebro. – Nehoden je, iba aby ho zahrdzavenou flintou zastrelil ako psa. – Nehoden je, iba aby metlu do hnojnice namočil a ňou ho vyšibal. – Nehoden je, iba aby mu kameň na hrdlo uviazal a do vody ho hodil. – Nehoden je, iba aby mu krk vykrútil. – Nehoden je, iba do dela ho nabiť a vystreliť. – Nehoden je, iba do vody ho hodiť okrem duše.

Nechcem s ním nič mať ani po smrti.

Nemá kvapky dobrej krvi v sebe.

Nemá na sebe ani zdrapu dobrého.

Nenie hoden, aby ho zem nosila. – Nenie hoden po zemi chodiť.

Nenie hoden, aby mu vody podal.

Nieto na ňom ani vlasa dobrého. – Nieto na ňom ani žilky dobrej. Č. 528. – Nieto v ňom dobrej iskierky. – Nieto v ňom za groš dobroty.

Diabol

Oddan dziablu i s jeho parú. Trenčianska.

Zas dákeho diabla vyhútal.

Hej, veď ti je to za hába! Gemer.

Čert

Bol by čertovi za lampáš.

Čert ho vo svojich pazúroch drží.

Čerti ho z pekla vyhnali.

Čert mu z oka kuká.

Čertom z pekla ušiel.

Čertom posadlý. – Čertom podšitý.

Čertov zmýšľa. – Čertov pácha.

Čertovi by sa podpísal.

Čertu dobrý.

Čertu dušou dlžen.

Čertovo semä.

Horší od čerta.

Je všetkým čertom za hlavu.

Kapor čertom obsedlý.

Krivý čert s reťazou.

Má ho čert rád.

Na čertovom kolese krútený. – Na čertovom kolese prehnaný.

Oddal sa čertovi i s dušou.

To čertom páchne. – To čertovinou páchne. – To peklom páchne. – To svetom páchne. – To čertom smrdí. – To čertom razí.

To je kvietok z čertovej záhrady.

Toho čert z koča stratil.

Toho mi bol čert dlžen.

Toho už ani čert nevezme.

Už ho tiež čert preletel.

Vari mu všetci čerti pomáhajú!

Zapísal dušu čertovi.

Z čerta vrchovec.

Znamenitý to bol človek, dobre, že ho čert vzal.

Či toho bolo hodno prisadiť?

Boh

Ani bohu, ani ľudu, ani sebe. – Ani bohu, ani svetu.

Boha sa nebojí, ľudí sa nehanbí.

Boha sa spustil, sveta sa chytil.

Nemyslí na boha, len na čerta.

O pristihnutí pri zlom skutku a o potrestaní

Čo sme dlžní zostali, platíme.

Chytiť chytiť sa

Chytili ho na repe.

Chytili ho za horúca.

Chytili vtáčka na lep.

Chytil sa ako myš do pasce.

Na samom skutku ho dolapili. – Na samom skutku ho dostihli.

Pes

Tak psov paria; najprv vody zvaria, potom ich obaria.

To psovi neškodí.

Už prestala psom hostina.

Zavdali psovi, ale skučal! – Zavdali hrivkovi, ale skučal!

Zostal ako pes oparený.

Podkúrili mu.

Poď, Kubo, do fojta!

Prišli naň husté hrable.

Stupili mu na krky. – Stupili mu na päty.

Tak pánboh šelmy tresce, aby sa huncúti kárali. – Preto boh dobrých tresce, aby sa zlí kajali. – Preto boh dobrých tresce, aby sa zlí karhali. Šuj.

Trafil na svojho.

Udrel sa čert o božie múky.

Už ho majú za pačesy!

Už je líška v klepci!

Vpadol ako vlk do jamy.