Boh


Božia moc, zvrchovanosť, večnosť

Ak nám Pán Boh nepomôže, nik nám nepomôže.

Ako Boh dá, tak bude. (Tiež:) Čo Boh dá, to bude.

Bez Boha nič nemoha.

Bez božej vôle sa ani vlas na hlave nepohne.

Boh je nad nami.

Boh pred človekom mocou i vekom.

Bohu mluviť je činiť.

Bohu sa nenaprotivíš.

Boh všetkým vládne.

Budúce veci sú v božej moci.

Či je to tvoje? Najprv božie, potom moje. (Tiež:) To božie, a moje. Po Bohu moje.

Človek mieni, Pán Boh mení. Adalb.

Čo máme, od Boha máme.

Čo Pán Boh nedá, toho svet – človek – nedočiní.

Darmo sa človek chráni, jestli ho Boh neochráni

chôdze na Boha s kyjom. (Tiež:) Nemôžeš na Boha s kyjom.

I tá najmenšia bylina pochodí od Hospodina.

Každému je od Boha súdeno.

Keď Pán Boh nechce, môže človek robiť, čo chce.

Keď Pán Boh požehná, i na skale sa urodí.

More nevypiješ, Boha nepremôžeš – neprevalíš.

Musí byť, čo Boh chce.

Na božom požehnaní všetko záleží.

Nádeja je u človeka, pomoc u Pána Boha.

Nad ľuďmi Boh vládze. – Nad šťastím Boh vládne. (Dodáva sa nevážne:) A mačka nad myšami (alebo:) A vlk nad ovcami.

Nebude po našom, ale po božej vôli. (Tiež:) Ani nie po mojom, ani nie po tvojom, ale bude po božom.

Neminie ťa, čo ti je od Boha súdeno.

Od Boha dôstojnosť.

Od Boha šťastie.

Pán Boh dal, Pán Boh vzal. (z Jóba 1, 21.)

Pánova je zem.

Proti Bohu nic nemohu.

Sám sa neochráníš, ak ťa Boh neochráni.

To je v božích rukách.

U Boha nič nenie nemožného.

Všetko z neba letí.

Všetci my pod Bohom chodíme.

Všetko božie, nič nie naše.

Všetko na svete len do času, iba Pán Boh naveky.

Všetko od Boha. (Tiež:) Nič bez Boha. (K predošlému dodáva sa nevážne:) I koleno, i noha.

Božia opatera, láska, milosť

Boh aj zlé na dobré obráti. (Tiež:) Boh aj zo zlého dobré učiní.

Boh dá chleba, komu treba. Boh dopúšťa, ale neopúšťa.

Boh jednou rukou tresce, druhou požehnáva. (Tiež:) Ruka božia aj keď tresce, požehnáva.

Boh najlepšie vie, čoho ľuďom treba.

Boh naloží, aj odloží.

Boh raní, Boh hojí.

Boh svojho neopustí.

Bude, ako bude, a Pán Boh pomôže.

Čert nevie, čo Boh chce.

Čím väčší kríž, tým bližšie nebo.

Čo Boh činí, vše dobré jest.

Čo z neba prší, to žiadnemu neškodí.

Dobre Pán Boh vie, čo robí.

Ešte starý Pán Boh žije.

Kde človek nemáha (= nemôže), tam Pán Boh pomáha.

Kde núdza najväčšia, tam Pán Boh najbližší.

Kde potreba najvyššia, tam pomoc (totiž božia) najbližšia.

Keď Pán Boh s nami, kto proti nám?

Koho Boh chráni, nič sa mu nestane.

Koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje; – toho tresce.

Komu Pán Boh dal zuby, dá mu i chleba. (Tiež:) Kto dal zuby, dá i pod zuby.

Kto omočil, ten osuší. (Tiež:) Boh omočí i osuší.

Lepší Pán Boh ako všetci proroci.

Nemiešaj sa ty Pánu Bohu do remesla. (Neposuzuj řízení boží.)

Pán Boh dal kravičku, dá i trávičku.

Pán Boh je najlepší lekár.

Pán Boh je ten, čo bol.

Pán Boh má viac, ako rozdal. (Tiež:) Pán Boh je bohatý, má… atď.

Postraš, Bože, postraš, ale nezatrať!

S božou pomocou cez svet sa prebijem.

U Boha viac milosti ako u ľudí vedomosti.

Viac božej milosti ako ľudskej zlosti.

Vie Boh, čo činí; – čo treba.

Božia svätosť a spravodlivosť

Akí sme, tak nám Pán Boh dáva.

Ako Kubo Bohovi, tak Boh Kubovi.

Ako my Pánu Bohu, tak nám Pán Boh.

Ako ty blížnemu, tak Pán Boh tebe.

Boha neoklameš, len seba.

Boh je vysoko, ale vidí delako (= ďaleko).

Boh nenie na koni, ale nás dohoní.

Boh nikomu neostáva dlžen.

Boh pečie oplatky a ľudia oblátky.

Boh sa nedá posmievať.

Boh súdi, bárs nikto nežaluje z ľudí.

Boh vidí aj pravdu, aj krivdu.

Boh vidí, kto koho šidí.

Bohu neujdeš.

Boh všetko vidí, i tajné veci súdi.

Božia ruka nezná deda ani vnuka.

Čím neskoršie, tým ťažšie Boh tresce.

Človek na tvár, ale Boh na srdce hľadí.

Nieto čo s Bohom žartovať.

Pán Boh ako koho nájde, tak ho súdiť bude.

Pán Boh dlho borguje, ale nedaruje.

Pán Boh je dobrý, ale ľudia sme zlí.

Pán Boh je nie náhlivý, ale pamätlivý.

Pán Boh je vysoko, ale i nízko vidí, i hlboko.

Pán Boh kára za figliara.

Pán Boh nesúdi podľa rúcha, ale podľa ducha.

Pán Boh nevypláca každú sobotu.

Pán Boh sa nikdy nepomýli.

Pánu Bohu z ruky sa nik nevytratí; – z hrsti sa nik nevykrúti.

Pred Bohom sa nik neskryje.

Pred Bohom sme všetci rovní.

Pre jedného človeka tresce Pán Boh celý dom, pre dom celý dvor, pre dvor dedinu, pre dedinu krajinu.

Zlé Pán Boh netrpí.

Porekadlá a úslovia s božím menom

Ach, Bože, na svete! (Údiv, ťažký povzdych.) – Ak bude božia vôľa – Ak nás Pán Boh doživí – Ak Pán Boh dá, i to bude. – Ak Pán Boh dá zdravia a života – Ak Pán Boh zachová od škody – Ak sa Hospodin nezmiluje – Bohu poručil. Na Boha poručil. (Znamená aj: zriekol sa starosti.) Boh ho prividel – navštívil – (= Postretlo ho nešťastie) – Gospodine, pomiluj! (Používa sa aj dnes. Dobš. počul to v Turčoku, gem. st.) Chvala Bohu! (Krátke chvala ako interj.) Keby mi Boh zhodil. – Zhodže, Bože! Milý, mocný Bože (aké je to divné – krásne –; – čo to bude s nami!) Nedaj, Bože! – Nedopusť, Bože! Nech Pán Boh chráni a bráni – uchová od toho každú dušu kresťanskú! (Tiež:) Pán Boh chráň a bráň! Pán Boh zavaruj! Nech sa stane vôľa božia! Č. 577. Neponosno Bohu! (= Díky Bohu. Ponosa = žaloba, maď. panasz.) – Ponosno Bohu! (= Bohužiaľ). Požiaľ sa Bohu! Pre Boha živého, čože sa to robí?! – Preto ma Boh neopustí. – To je od Boha! To je ešte ta s Bohom! (= Dosť dobre. Slovák povie tiež: To ešte zbaví!) Toto je divná božská moc!