Dobré a zlé mravy, pravda a viera


Zbožnosť, bezbožnosť

Aj hoviadko, keď líha a vstáva, na kolená kľaká.

Ak si z Boha, neboj sa, on ti bude na pomoci.

Bázeň božia je počiatok múdrosti.

Bez Boha ani cez prah noha.

Bez Boha ničoho dobrého učiniť nemôžeš.

Bez kríža – bez Boha.

Boha sa boj a sveta sa hanbi! Búj se Boha, stramaj se lidi: Pambů všecko vidi.

Boha vzývaj, a čo môžeš, rob; – a rukou prikladaj.

Boj sa Boha zle robiť.

Čo božieho, vďačne Bohu.

Čo nenie z Boha, to nič nestojí.

Dobrým Boh pomáha.

Kde budem, tam budem, na božskú dobrotu nikdy nezabudnem.

Kde je málo pobožnosti, tam nehľadaj mnoho cnosti.

Kde je viera v Boha, tam je dar múdrosti; kde nevera v Boha, tam je tma hlúposti.

Kde nieto Boha, nieto ani zmoha.

Keď je zle, vtedy na Boha volajú.

Kto bez Boha žije, sám seba bije.

Kto Boha miluje, toho svet sužuje.

Kto Bohu slúži, má dobrého pána.

Kto je Bohu neverný, ani ľuďom je nie verný.

Kto na Boha spolieha, zahanbený nebýva.

Kto o nebo nestojí, pekla sa nebojí.

Kto sa Boha bojí, ten si pevne stojí.

Kto sa Boha nespustí, toho Boh neopustí.

Kto sa ľudí nestydí – nebojí -, ani Boha sa nebojí.

Kto v mene božom seje, v mene božom žať bude.

Modli sa k Bohu, ale k brehu plávaj; – a vesluj ku brehu.

Musíme všetko vďačne prijať od Pána Boha.

Náboženstvo a poctivosť nezná žartu.

Neobchádzaj Pána Boha, keď sa máš s ním stretnúť.

Pán Boh je s tým, kto je s ním.

Pán Boh neopustí žiadneho svojho veriaceho.

Pozná Pán Boh svojich; pozná i čert svojich.

Pri stole ako v kostole. – (Stôl považuje sa za posvätný, pre dary božie na ňom prijímané.)

Viera

Kto nemá viery, netreba mu kostola.

Mrzko je s vierou kupčiť.

Viera nikoho nespasí.

Žiadnu vieru nepotupuj, ale svojej sa drž.

Všetko s Bohom! – Všetko s Bohom! a s rozumom!

Začínať začať započatý začiatok počiatok

Čin od Boha počiatok a bude dobrý poriadok.

Čo sa s Bohom začína, dobre sa končieva.

Kto s Bohom začína, s Bohom končí, tomu idú dobre veci.

Kto s Bohom začína, s tým Boh končí.

Od Boha počiatok.

S Bohom začínajme, s Bohom i dokonajme.

S Bohom začni, s Bohom konči, nespúšťaj ho nikdy z očí.

S Bohom započatá práca dokonale sa odpláca.

Žaluj sa svetu, svet ťa zvie: vzdychaj k Bohu, Boh ťa vyslyší.

Žime – robme –, ako Pán Boh prikázal.