Kapusta tvrdá ako trnina. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. (Iné o plodine samotnej pozri v kap. IV. 406.)