Kaša s mliekom, to Slovákom. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. Maď. variant: Kása nem étel, tót nem ember. (Kaša nie je jedlo, Slovák nie je chlap.) – Maď. ember – človek, ale aj chlap (porov. M. M. Hodža, Dobruo slovo s. 12 – 13).