Človeka poznáš podľa šiat, podľa peria vtáka. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. (Porov. kap. X. odst. 1.)