Kto má dobre, ešte lepšie žiada. – Čo ako sa dobre má, ešte lepšie si žiada. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. Čelakovský, Múdrosloví, 1852, s. 283.