Kde je nešťastie, tam je i posmech. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. (Porov. kap. V. 129.)