Kto je v nešťastí, toho sa ľudia stránia.


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel