Dnes mne, zajtra tebe. – Mne včera a tebe dnes. – Raz mne, raz tebe. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. Č. 155. Adalb. Dziś 3.
  2. Lat.: Hodie mihi, cras tibi. (Dnes mne, zajtra tebe.) – Starší prameň tohto výroku v bibl. knihe Ecclesiasticus 38, 23.