Žiadna ruža bez tŕňa. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. Č. 186. Adalb. Róża 4.
  2. Maď. znenie: Rózsa nincs tövis nélkül. (Niet ruže bez tŕňa.)