Ten sa smeje najlepšie, kto sa naposledy smeje. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. Bošácka dolina. Adalb. Śmiać się 7.
  2. Nem. znenie: Wer zuletzt lacht, lacht am besten. (Kto sa smeje naposledy, najlepšie sa smeje.)