Čo hodina, to novina. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. Č. 262. Adalb. Godzina 1.